การรับประกันอะไหล่และงานซ่อม (SERVICE AND PARTS WARRANTY)

             เงื่อนไขการรับประกันอะไหล่และงานซ่อมอีซูซุ สำหรับรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ ยินดีรับประกันอะไหล่และงานซ่อม ที่เปลี่ยนโดยศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือ 10,000 ก.ม. แล้วแต่อย่างใด อย่างหนึ่งถึงก่อนเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด