พุทธศักราช 2500
           
 เดิมก่อตั้งมาจากห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบุคคล โดยใช้ชื่อว่า

" ตั้งเซียฮวด พาณิชย์ " เมื่อปี พ.ศ. 2500 ที่สำนักงานเลขที่ 107-115 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นาย บัญชา เวศย์วรุตม์ เป็นผู้จัดการ ในตอนแรกเพียงตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ " อีซูซุ " ในนามของบริษัท " มิตรชูบิซิ "( ประเทศไทย) จำกัด และต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น " บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด " 


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ การันตีการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้า

รถ COMMERCIAL แห่งปี IZUZU ตอบโจทย์ทุกด้านการใช้งาน คุณภาพอันดับหนึ่ง